Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnjiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • Najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost).
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:

Kandidat:

  • pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
  • racionalno rabi energijo, material in čas,
  • varuje zdravje in okolje,
  • vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci,
  • pripravi stroj in opremo,
  • spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom,
  • kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 

NAČIN PREVERJANJA

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje del. Praktičnemu delu sledi še zagovor. 

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji

SOK 3

EOK 3

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: