Vlada RS je 14. 1. 2010, na 63. seji, imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ki bo skladno z evropskim ogrodjem kvalifikacij. Medresorska skupina ima formalno moč odločanja pri razvoju SOK.

Njene temelje naloge so:

 • določitev nacionalne koordinacijske točke v skladu s Priporočili o evropskem ogrodju kvalifikacij;
 • priprava strategije in postopkov za umeščanje slovenskih ravni kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij – skladno s kriteriji;
 • priprava stališč za posvetovalno skupino Evropske komisije;
 • potrditev strokovnih podlag za izgradnjo slovenskega ogrodja kvalifikacij;
 • priprava usmeritev implementacijskim skupinam in vsebinskih podlag za črpanje namenskih sredstev ESS;
 • spremljanje procesa izgradnje slovenskega ogrodja kvalifikacij in umeščanja posamičnih kvalifikacijskih standardov vanj.

Člani medresorske delovne skupine so predstavniki:

 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Centra RS za poklicno izobraževanje,
 • Gospodarske zbornice Slovenije,
 • Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
 • Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije,
 • Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
 • Statističnega urada RS,
 • Študentske organizacije Slovenije in
 • Dijaške organizacije Slovenije.
Fotografija promocijskih značk SOK