Medresorska delovna skupina

Medresorska skupina ima formalno moč odločanja pri razvoju SOK.

Vlada RS je 14. 1. 2010, na 63. seji, imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ki bo skladno z evropskim ogrodjem kvalifikacij. Medresorska skupina ima formalno moč odločanja pri razvoju SOK.

Njene temelje naloge so:

 • določitev nacionalne koordinacijske točke v skladu s Priporočili o evropskem ogrodju kvalifikacij;
 • priprava strategije in postopkov za umeščanje slovenskih ravni kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij – skladno s kriteriji;
 • priprava stališč za posvetovalno skupino Evropske komisije;
 • potrditev strokovnih podlag za izgradnjo slovenskega ogrodja kvalifikacij;
 • priprava usmeritev implementacijskim skupinam in vsebinskih podlag za črpanje namenskih sredstev ESS;
 • spremljanje procesa izgradnje slovenskega ogrodja kvalifikacij in umeščanja posamičnih kvalifikacijskih standardov vanj.

Člani medresorske delovne skupine so predstavniki:

 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Centra RS za poklicno izobraževanje,
 • Gospodarske zbornice Slovenije,
 • Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
 • Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije,
 • Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
 • Statističnega urada RS,
 • Študentske organizacije Slovenije in
 • Dijaške organizacije Slovenije.

Prihajajoči dogodek

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, 30. 05. 2018

Uvodna mednarodna konferenca: Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Evropskim...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane