Medresorska delovna skupina

Medresorska skupina ima formalno moč odločanja pri razvoju SOK.

Vlada RS je 14. 1. 2010, na 63. seji, imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ki bo skladno z evropskim ogrodjem kvalifikacij. Medresorska skupina ima formalno moč odločanja pri razvoju SOK.

Njene temelje naloge so:

 • določitev nacionalne koordinacijske točke v skladu s Priporočili o evropskem ogrodju kvalifikacij;
 • priprava strategije in postopkov za umeščanje slovenskih ravni kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij – skladno s kriteriji;
 • priprava stališč za posvetovalno skupino Evropske komisije;
 • potrditev strokovnih podlag za izgradnjo slovenskega ogrodja kvalifikacij;
 • priprava usmeritev implementacijskim skupinam in vsebinskih podlag za črpanje namenskih sredstev ESS;
 • spremljanje procesa izgradnje slovenskega ogrodja kvalifikacij in umeščanja posamičnih kvalifikacijskih standardov vanj.

Člani medresorske delovne skupine so predstavniki:

 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Centra RS za poklicno izobraževanje,
 • Gospodarske zbornice Slovenije,
 • Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
 • Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije,
 • Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
 • Statističnega urada RS,
 • Študentske organizacije Slovenije in
 • Dijaške organizacije Slovenije.
Medresorska delovna skupina

Prihajajoči dogodek

13. 07. 2020

10. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti – EU TOOLS

V organizaciji Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK je 8. julija 2020 v Hotelu Park potekalo 10. srečanje skupine...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane