Fotografija skupine oseb na sestanku, ki sedijo za mizo z računalniki.

Prednosti SOK za delodajalce

Uspeh organizacije je večinoma odvisen od njene sposobnosti sestaviti ekipo z veščinami in znanji, ki bodo zagotavljali dobre rezultate in kakovosten razvoj. Dolgoročno uspešno vodenje kadrovskega področja temelji na prepoznavanju posameznikov s pravimi znanji in kompetencami ter optimalnem spodbujanju njihovega razvoja v pravi smeri.

Fotografija ženske, ki brska na svojem prenosniku po portalu SOK v kavarni.

Prednosti SOK za posameznike

S tistim, kar se boš naučil danes, bi rad bil zanimiv za zaposlovalce tudi jutri ali pojutrišnjem, doma ali na tujem. To lahko dosežeš z načrtnim pridobivanjem kvalifikacij in odpravljanjem morebitnih pomanjkljivosti v znanju, spretnostih in kompetencah.

Fotografija dveh posameznikov, ki se pogovarjata.

Prednosti SOK za izobraževalne ustanove

Uspešne izobraževalne ustanove oblikujejo kakovostne programe, ki zagotavljajo pozornost širšega okolja in dober vpis perspektivnih kandidatov. Pomembno vlogo pri tem ima uspešno povezovanje oziroma usklajevanje iskanih znanj, spretnosti in kompetenc s tistimi, ki jih lahko pod konkurenčnimi pogoji ponudi šola.

Shema različnih vrst kvalifikacij po ravneh v obliki pahljače

Shema SOK

Slovensko ogrodje
kvalifikacij (SOK)

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni.

SOK je namenjen vsem, ki se želite seznaniti z raznoliko izbiro izobrazb in kvalifikacij v Sloveniji, kakor tudi preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Preko SOK lahko prav tako preverite, na katero raven se umešča vaša izobrazba.

Predstavitev funkcionalnosti na portalu SOK

Preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Preko SOK lahko prav tako preverite, katero raven v evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) dosega vaša izobrazba ali kvalifikacija. 

Shema različnih vrst kvalifikacij po ravneh v obliki pahljače

Shema SOK

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide.

Oseba bere brošuro o Slovenskem ogrodju kvalifikacij

Tabela razvrstitev

V spodnji tabeli so prikazane razvrstitve posameznih tipičnih kvalifikacijskih listin po ravneh SOK glede na vrsto kvalifikacije (izobrazbo, poklicno kvalifikacijo in dodatno kvalifikacijo) ter ujemanje ravni SOK z ravnmi EOK.

S klikom na posamezen tip kvalifikacije lahko dostopate do njenega splošnega opisa, s klikom na raven SOK/EOK pa do t. i. opisnikov ravni SOK, ki so opisani v kategorijah znanja, spretnosti in kompetenc.