Na spodnji povezavi je dostopen predstavitveni spot o evropskem ogrodju kvalifikacij, ki na kratko predstavi in pojasni temeljne značilnosti evropskega ogrodja kvalifikacij.

Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) je skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Ima dva glavna cilja: spodbujati mobilnost državljanov med državami in omogočati vseživljenjsko učenje.

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje velja od aprila 2008; priporočeni ciljno leto, ko naj bi države svoje sisteme kvalifikacij povezale z EOK, je leto 2010, leto 2012 pa je rok, do katerega naj bi države zagotovile opremljenost posameznih spričeval o kvalifikacijah z navedbo ustrezne ravni EOK.

EOK bo povezal nacionalne sisteme in ogrodja kvalifikacij s skupno referenčno točko – s svojimi osmimi referenčnimi ravnmi, ki obsegajo celoten razpon kvalifikacij, od osnovne (raven 1, npr. izkaz o opravljeni OŠ) do visoke (raven 8, npr. doktorat). Osem ravni je opisanih glede na učne izide, ki so opredeljeni kot ugotovitev o tem, kaj udeleženec ob zaključku učnega procesa zna, razume in kaj je sposoben opraviti. Učni izidi so razvrščeni v tri kategorije – znanje, spretnosti in kompetence – in omogočajo primerjavo med različnimi državami in institucijami.

Večina držav članic Evropske unije (tudi držav članic kandidatk) in Evropskega gospodarskega prostora (EEA) razvija svoja nacionalna ogrodja kvalifikacij (NOK). Do konca leta 2015 je 26 držav, med njimi tudi Slovenija, končalo proces umeščanja kvalifikacij (referencing process) iz nacionalnih v evropsko ogrodje kvalifikacij.

Pogosta vprašanja o EOK si oglejte na strani Evropske komisije.

 

Med evropska orodja za pretnosti in kompetence med drugim spada tudi Learning opportunities in qualifications portal, na katerem so dostopne informacije o nacionalnih ogrodjih kvalifikacij držav članic EU. Več o tem na spletni strani Europass platforme.