Evropsko ogrodje VŠ kvalifikacij

Namen nacionalnih ogrodij visokošolskih kvalifikacij je zagotavljati enoten, transparenten opis vseh kvalifikacij nacionalnega visokošolskega sistema. Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij pa predstavlja krovno ogrodje v okviru katerega se razvijejo in preko katerega se lahko transparentno povezujejo nacionalna ogrodja visokošolskih kvalifikacij.

Delovna skupina, ki je vzpostavila krovno ogrodje kvalifikacij za evropski visokošolski prostor je za ogrodje postavila sledečo definicijo: Krovno ogrodje visokošolskih kvalifikacij omogoča transparentno primerjavo nacionalnih visokošolskih izobraževalnih okvirov in kvalifikacij, ki jih vsebujejo. Je mehanizem artikulacije med nacionalnimi ogrodji visokošolskih kvalifikacij.

Izhodišča za evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij so bila oblikovana na ministrski konferenci v Berlinu 2003, v Bergnu 2005 pa je 45 ministrov za visoko šolstvo soglašalo z vzpostavitvijo evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij, ki bo vsebovalo tri cikle z možnostjo vmesnih kvalifikacij na nacionalnem nivoju. Generični opisniki prvega in drugega cikla bodo temeljili na učnih izidih, kompetencah in razponu ECTS. Ministri so se zavezali k razvoju nacionalnih ogrodij kvalifikacij za področje visokega šolstva do leta 2010, na ministrski konferenci v Leuvnu 2009, pa je bil rok za pripravo nacionalnih ogrodij kvalifikacij podaljšan do leta 2012.

 

Uporabne povezave

Bolonjski proces v Sloveniji

Uradno mesto bolonjskega procesa

Brošura SOK

Prihajajoči dogodek

13. 07. 2020

10. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti – EU TOOLS

V organizaciji Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK je 8. julija 2020 v Hotelu Park potekalo 10. srečanje skupine...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane