Vloga za umestitev dodatne kvalifikacije SOK

Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij določa (2015), da lahko Vlogo za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK vloži delodajalec, skupina delodajalcev ali Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Spletni obrazec Vloge za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK je sestavljen iz šestih temeljnih sklopov: a) osnovnih podatkov o kvalifikaciji, b) standarda dodatne kvalifikacije, c) programa usposabljanja, d) zagotavljanja kakovosti, e) potreb na trgu dela, f) in referenc predlagatelja. Da bi uspešno izpolnili in oddali Vlogo morate izpolniti vsa zahtevana polja spletnega obrazca. V pomoč pri izpolnjevanju obrazca so vam kratki opisi pod zahtevanimi polji ter daljše obrazložitve ob kliku na modre vprašaje. Ko boste spletni obrazec izpolnili kliknite na gumb "pošlji" in Vloga bo oddana. O uspešni oddaji Vloge boste obveščeni tako na samem spletnem mestu, kot tudi po elektronski pošti na naveden elektronski naslov. Izpolnjeno vlogo je potrebno natisniti, podpisati iz strani odgovorne osebe predlagatelja, žigosati in poslati na naslov NKT SOK-EOK, CPI, Kajuhova 32u, 1000 Ljubljana. 

Ob oddaji vloge je potrebno po navadni pošti predložiti tudi podpisano Izjavo predlagatelja (v primeru, da je predlagatelj eden) ali Dogovor skupine delodajalcev (v primeru, da dodatno kvalifikacijo predlaga skupina delodajalcev). Oba obrazca sta v pripeta na podstrani Obvestila predlagateljem. 

Vloga za umestitev dodatne kvalifikacije SOK
Koraki
1 2 3 4 5 6
Osnovni podatki o dodatni kvalifikaciji Standard dodatne kvalifikacije Program usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije Opis postopka zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo Predstavitev potreb na trgu dela Reference predlagatelja
Ime dodatne kvalifikacije predlaga predlagatelj dodatne kvalifikacije. Ime dodatne kvalifikacije naj ne bo enako nazivu izobrazbe oz. poklicne kvalifikacije.
Navedete predlagano raven dodatne kvalifikacije v SOK. Dodatna pomoč

Prihajajoči dogodek

13. 07. 2020

10. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti – EU TOOLS

V organizaciji Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK je 8. julija 2020 v Hotelu Park potekalo 10. srečanje skupine...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane