Sistem kvalifikacij na področju gostinstva, hotelirstva in turizma (pdf / 3 MB) Sistem kvalifikacij na področju kozmetike in frizerstva (pdf / 7 MB) Sistem kvalifikacij na področju avdiovizualnega ustvarjanja, tehnik in multimedijske proizvodnje (pdf / 2.8 MB) Sistem kvalifikacij na področju gozdarstva in lesarstva (pdf / 4.1 MB) Sistem kvalifikacij na področju metalurgije (pdf / 3.1 MB) Sistem kvalifikacij na področju strojništva in kovinske industrije (pdf / 2.5 MB) Sistem kvalifikacij na področju farmacije (pdf / 4.6 MB) Sistem kvalifikacij na področju gradbeništva, arhitekture, prostorskega načrtovanja in urbanizma (pdf / 4 MB) Sistem kvalifikacij na področju tekstila in usnjarstva (pdf / 4.3 MB) Sistem kvalifikacij na področju elektrotehnike (pdf / 8.2 MB) Sistem kvalifikacij na področju motornih vozil (pdf / 8 MB) Sistem kvalifikacij na področju oblikovanja (pdf / 6.3 MB) Sistem kvalifikacij na področju socialnega varstva (pdf / 9.5 MB) Sistem kvalifikacij na področju varnosti (pdf / 12.9 MB) Sistem kvalifikacij na področju kemijske tehnologije (pdf / 3.8 MB) Sistem kvalifikacij na področju papirništva (pdf / 3.6 MB) Sistem kvalifikacij na področju poslovanja (pdf / 4.8 MB) Sistem kvalifikacij na področju steklarstva (pdf / 3.8 MB) Sistem kvalifikacij na področju kmetijstva (pdf / 20.1 MB) Sistem kvalifikacij na področju domače in umetnostne obrti (pdf / 3.4 MB) Sistem kvalifikacij na področju glasbe, plesa in uprizoritvenih umetnosti (pdf / 4.7 MB) Sistem kvalifikacij na področju živilske tehnologije (pdf / 8.3 MB) Sistem kvalifikacij na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (pdf / 14.2 MB) Sistem kvalifikacij na področju prometa in skladiščenja (pdf / 18.3 MB)