Izjava o dostopnosti

OCENA SKLADNOSTI SPLETNEGA MESTA

Spletno mesto https://www.nok.si/

Ime mesta Slovensko ogrodje kvalifikacij

Cilj revizije Cilj revizije je preverjanje skladnosti spletnega mesta https://www.nok.si/ s smernicami WCAG 2.0, nivo AA, kar ustreza skladnosti s slovensko zakonodajo – Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Merila Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)
Sklic na standard v evropski direktivi in ZDSMA
SIST EN 301 549 – V2.1.2
Smernice WCAG 2.1 (v angleščini)
W3C Standardi (v angleščini)
Vrsta revizije Splošna revizija dostopnosti
Metodologija Skladna z WCAG-EM 1.0
Dokument Revizija spletnega mesta (končni pregled)

Izvajalec Tilen Škraba s.p.
Skopska ulica 4
1000 Ljubljana
Koordinator ocene skladnosti Tilen Škraba

Vključeni strokovnjaki  Tilen Škraba, Jožef Gregorc, Boštjan Vogrinčič
Datum izvedbe: 20.09.2019
Ocena skladnosti: Spletno mesto ni skladno z zahtevami ZDSMA
Spletno mesto ni skladno z WCAG 2.0, nivo A
Spletno mesto ni skladno z WCAG 2.0, nivo AA
Spletno mesto ni skladno z WCAG 2.0, nivo AA

 

Spletno mesto je delno skladno z zahtevami po ZDSMA, popolnoma je skladno v delu zahtevanih kontrastov. Spletno mesto se še nadgrajuje, dela so v teku, vendar zaradi obsežnosti in raznolikosti vsebin, vsem zahtevam še ni bilo zadoščeno.

 

Dostopne alternative

Informacije o vsebinah dostopnih na spletni in mobilni strani Slovenskega ogrodja kvalifikacij, lahko uporabniki dobijo preko elektronske info@nok.si  ali po telefonski številki 01/ 5864200

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti, prošnje za informacije glede vsebine, ki ne sodi na področje uporabe ZDSMA, in prošnje za posredovanje slabše dostopnih informacij sprejemamo na elektronskem naslovu info@nok.si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v 8 dneh. Če glede na prejete zahteve v obvestilu ali prošnji ne bomo mogli odgovoriti v navedenem roku, vam bomo sporočili, kdaj bomo lahko zagotovili odgovor in kateri so razlogi za zakasnitev.

 

Izvršilni postopek

Nadzor nad izpolnjevanjem zahtev glede spletne dostopnosti, izdelane ocene nesorazmernega bremena, objave izjave o dostopnosti in zagotavljanjem mehanizma za povratne informacije, skupaj z odgovarjanjem uporabnikom po določilih ZDSMA, izvajajo inšpektorji Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost pri Ministrstvu za javno upravo.

Kontaktni podatki pristojnega nadzornega organa, na katerega uporabniki lahko naslovijo prijavo o nezadovoljivih odgovorih na svoje obvestilo ali prošnjo:

Ministrstvo za javno upravo,
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost,
Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.

Telefon: (01) 478 47 78
Elektronski naslov: gp.uiv@gov.si
Spletna stran: www.uiv.gov.si   

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane