Register kvalifikacij SOK

Register kvalifikacij SOK predstavlja javno dostopen informacijski sistem slovenskega ogrodja kvalifikacij in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, to je izobrazbe in nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji po javno veljavnih izobraževalnih/študijskih programih in katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti. Na ta način se povečuje transparentnost sistema kvalifikacij v državi, kar bo v korist zlasti različnim uporabnikom: udeležencem izobraževanja na vseh ravneh sistema, zaposlenim, delodajalcem, izobraževalnim institucijam, strokovnim komisijam, poklicnim svetovalcem in drugim. 

Kvalifikacije so v registru kvalifikacij SOK opisane skladno z metodologijo SOK ter zakonskimi določili. Opisi so usklajeni tudi s predlaganimi parametri opisa kvalifikacij v portalu evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK), s katerim je register kvalifikacij SOK povezan. Preko obeh registrov bodo opisi posameznih slovenskih kvalifikacij dostopni uporabnikom vseh držav EU, prav tako pa bodo opisi posameznih kvalifikacij iz različnih evropskih držav dostopni slovenskim državljanom. Na ta način bomo omogočili lažjo primerljivost slovenskih kvalifikacij s kvalifikacijami drugih evropskih držav.

Z nadaljnjim razvojem SOK in umestitvijo dodatnih kvalifikacij ter kvalifikacij pridobljenih po programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, bodo v registru kvalifikacij SOK dostopni tudi opisi teh kvalifikacij.  

Posamezne kvalifikacije lahko iščete z iskalnikom po registru kvalifikacij SOK ali pa z iskalnikom po kvalifikacijski strukturi, ki prikaže nabor vseh kvalifikacij po ravneh na izbranem področju.  

Prihajajoči dogodek

18. 09. 2020

SOK na spletnem kariernem sejmu Moje Delo 22.10.2020

Slovensko ogrodje kvalifikacij se bo 22.10.2020 skupaj z Europass, Refernet in NPK predstavljalo na spletnem kariernem...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane