Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Brizgalec/brizgalka plastičnih masDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Dodatna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Dodatna kvalifikacija
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
52 ur
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • 1 leto delovnih izkušenj na področju procesov predelave polimerov ali 2 leti na področju industrijske proizvodnje.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Obdobje veljavnosti

01. 01. 2018 do 31. 12. 2022

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • uporabljati polimerne materiale in pri tem preveriti njihovo ustreznost: pozna trgovska imena, specifikacije in osnovne kemične, predelovalne in fizikalne lastnosti osnovnih polimernih materialov;
 • predhodno pripraviti material in samostojno določiti vrednosti ključnih parametrov za predelavo s postopkom brizganja ter pri tem razložiti procesne parametre in protokole;
 • razumeti osnove konstrukcije in sestavo orodij za brizganje;
 • določiti tehnologijo brizganja za posamezen material ali izdelek;
 • samostojno vpenjati, sestavljati, razstavljati in izpenjati orodja za brizganja;
 • nastavljati periferne naprave (sušilci materiala, mlini, manipulatorji, nadzor procesa, temperirne naprave) in stroje za brizganje;
 • nadzorovati izbrani proizvodni proces brizganja, izvesti osnovno optimizacijo tega procesa in odpraviti najbolj očitne napake na izdelkih v skladu s predpisanim protokolom;
 • predlagati možnosti tehnoloških izboljšav procesa, orodja ali postrojenja;
 • upravljati s krmilniki in nastavitvami procesnih parametrov na stroj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Preverjanje doseganja učnih izidov opredeljenih v standardu kvalifikacije bo izvedeno na več načinov:

 • pisne naloge
 • praktično preverjanje
 • ustni zagovor

Pogoji za pridobitev javne listine:
 • Prisotnost na predavanjih (najmanj 75 %);
 • uspešno opravljeno preverjanje znanja.

Izvajalci:

Razvojni center orodjarstva Slovenije - TECOS

URL

URL izvajalca: