Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Lesarski tehnik/lesarska tehnicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje poklicno-tehniško izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • mizar, tapetnik ali
 • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju lesarstva ali 
 • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je usposobljen za:

 • izbiranje ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanje uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov;
 • izbiranje ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka;
 • določanje načinov krojenja in optimalne rabe materialov;
 • določanje tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv;
 • oblikovanje enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje;
 • določanje porabe čas in materialov ter izdelavo kalkulacij;
 • izdelavo tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem;
 • načrtovanje in organiziranje delovnega mesta v tehnološkem procesu;
 • upoštevanje in izvajanje predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu;
 • delovanje po načelih projektnega načina dela;

Izbirno:

Ekonomika proizvodnih procesov

 • razumevanje temeljnih načel delovanja poslovnega procesa, planiranja in obvladovanja stroškov ter delovanja sistema kakovosti;

Opremljanje interjerjev

 • sodelovanje pri oblikovanju izdelkov s poznavanjem antropometrije, ergonomije in zgodovinskih stilov pohištva;

Žagarstvo in sušenje

 • za sodelovanje pri organizaciji dela na žagarskem obratu in pri upravljanju z objekti in napravami za tehnično sušenje lesa.

Imetnik spričevala je ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradil tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem se ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine ter kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

Dijak mora uspešno (s pozitivnimi ocenami) opraviti vse splošnoizobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module ter odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter poklicno maturo. Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter lesarstva) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev in zagovor).

Prehodnost:

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Dijak mora uspešno (s pozitivnimi ocenami) opraviti vse splošnoizobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module ter odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter poklicno maturo. Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter lesarstva) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev in zagovor).

Izvajalci:

Srednje strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

URL

URL izvajalca: