Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Tehnik steklarstva/tehnica steklarstvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
4 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 240 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Osnovnošolska izobrazba ali
 • nižja poklicna izobrazba
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je zmožen:

 • izračunavanja sestave zmesi za steklo in priprave zmesi za steklo,
 • priprave in vzdrževanja strojev, orodij in naprav za izvajanje obdelovalnih tehnik v steklarstvu,
 • načrtovanja in izdelave ter dodelave steklenih izdelkov ali kolekcije z upoštevanjem in uporabo osnovnih likovnoteoretičnih zakonitostih,
 • izdelave preprostih ročno pihanih steklenih izdelkov,
 • strojnega pihanja, stiskanja in vlivanja stekla,
 • ročne izdelave poljubne oblike iz steklene taline,
 • brušenja enostavnih vzorcev na ravno in zakrivljeno steklo,
 • slikanja motivov, sestavljenih iz osnovnih elementov, na ravno in votlo steklo ter keramiko,
 • osnovnih postopkov obdelovanja ravnega stekla (rezanja, brušenja robov in fazet, fuzije),
 • podjetnega delovanja in uspešnega trženja izdelkov in storitev,
 • izvajanja kontrole kakovosti surovin, zmesi in izdelkov,

Izbirno:

 • izdelave zahtevnejših ročno pihanih steklenih izdelkov,
 • izdelave preprostih steklenih izdelkov nad odprtim plamenom z različnimi tehnikami,
 • izdelave preprostih laboratorijskih elementov,
 • brušenja različnih vzorcev na različne oblike in velikosti stekla,
 • peskanja v eni ali več globinah z uporabo različnih abrazivnih sredstev,
 • slikanja zahtevnejših motivov v različnih tehnikah slikanja,
 • načrtovanja in izdelave steklarskega izdelka ali kolekcije s kombinacijo tehnik za dekoriranje stekla,
 • zastekljevanja elementov zunanje in notranje opreme,
 • izdelovanja vitražev,
 • krivljenja in kaljenja stekla,
 • izvajanja osnovnih steklarskih popravil v notranjem in zunanjem prostoru,
 • okvirjanja slik in gobelinov,
 • izvajanja preprostih načinov restavriranja steklenih izdelkov.

Imetnik spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine ter kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Tehnik steklarstva/tehnica steklarstva

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 6 / EOK 5

Prehodnost:

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Izvajalci:

Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze. 

URL

URL izvajalca: