Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Tehnik steklarstva/tehnica steklarstvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje poklicno-tehniško izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • steklar, oblikovalka stekla ali 
 • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in eno od nacionalnih poklicnih kvalifikacij: steklopihalec, steklobrusilec, stekloslikar, stavbni steklar ali
 • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je usposobljen za:

 • izračunavanje sestave zmesi za steklo in pripravo zmesi za steklo;
 • pripravo in vzdrževanje strojev, orodij in naprav za izvajanje obdelovalnih tehnik v steklarstvu;
 • načrtovanje in izdelavo ter dodelavo steklenih izdelkov ali kolekcije z upoštevanjem in uporabo osnovnih likovnoteoretičnih zakonitostih;
 • podjetno delovanje in uspešno trženje izdelkov in storitev;
 • izvajanje kakovosti kvalitete surovin, zmesi in izdelkov;

Izbirno:

Vroče steklo

 • izdelavo preprostih ročno pihanih steklenih izdelkov;
 • strojno pihanje, stiskanje in vlivanje stekla;
 • ročno izdelavo poljubne oblike iz steklene taline;

Hladno steklo

 • brušenje enostavnih vzorcev na ravno in zakrivljeno steklo;
 • slikanje motivov, sestavljenih iz osnovnih elementov, na ravno in votlo steklo ter keramiko;
 • osnovne postopke obdelovanja ravnega stekla (rezanje, brušenje robov in fazet, fuzijo);

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

 • izdelavo preprostih steklenih izdelkov nad odprtim plamenom z različnimi tehnikami;
 • izdelavo preprostih laboratorijskih elementov;

Stavbno steklarstvo

 • zastekljevanje elementov zunanje in notranje opreme;
 • izdelovanje vitražev;
 • krivljenje in kaljenje stekla

Steklarske storitve

 • izvajanje osnovnih steklarskih popravil v notranjem in zunanjem prostoru;
 • okvirjanje slik in gobelinov;
 • izvajanje preprostih načinov restavriranja steklenih izdelkov.

Imetnik spričevala je ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradil tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem se ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine ter kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Tehnik steklarstva/tehnica steklarstva

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 6 / EOK 5

Prehodnost:

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Izvajalci:

Srednje strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

URL

URL izvajalca: