Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen zdravniški pregled,
 • opravljeno OVSIU - veterinarski bolničar.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih,
 • pripravi osebno opremo in tehnična sredstva,
 • rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje,
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje,
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
 • izvaja veterinarsko-sanitarni nadzor v objektih za pripravo hrane,
 • izvaja ambulantno in kirurško zdravljenje živali,
 • izvaja veterinarsko preventivo z dejavnostjo deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije,
 • izvaja laboratorijske preiskave in analize,
 • vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih njegova enota uporablja pri delu.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarka

SOK 4

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove

Podčastnik artilerije/podčastnica artilerije

Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva

Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka

Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica

Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Podčastnik oklepnih enot/podčastnica oklepnih enot

Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema

Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora

Podčastnik pehote/podčastnica pehote

Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot

Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije

Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe

Podčastnik zvez/podčastnica zvez

Podčastnik/podčastnica premikov in transportov

Podčastnik/podčastnica za oskrbo

Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu

Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica

Vojak bolničar/vojakinja bolničarka

Vojak operater radarskega sistema/vojakinja operaterka radarskega sistema

Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora

Vojak specialist artilerije – izvidnik/vojakinja specialistka artilerije – izvidnica

Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna

Vojak specialist artilerije – računar/vojakinja specialistka artilerije – računarka

Vojak specialist artilerije – topograf/vojakinja specialistka artilerije – topografka

Vojak specialist – laborant nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – laborantka nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe

Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Vojak zračne obrambe/vojakinja zračne obrambe

Vojak zvez/vojakinja zvez

Vojaški policist/vojaška policistka

Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica

SOK 5 / EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Naloga veterinarja je varovanje in izboljševanje zdravja živali, zaščita živali pred nalezljivimi in drugimi boleznimi, diagnostika in zdravljenje bolnih živali.

Kaj delavec običajno dela

Veterinar izvaja ukrepe za varstvo prebivalstva pred boleznimi, ki se prenašajo z živali na človeka. Preprečuje in zatira te bolezni pri živalih in preprečuje njihov prenos na ljudi. S svojim delom zagotavlja higiensko ustreznost surovin in živil živalskega izvora. Skrbi za higiensko ustreznost živil, krmil in vode za napajanje živali. Zagotavlja tudi varno reprodukcijo domačih živali. V okolju skrbi za vzpostavljanje takšnih higienskih razmer, v katerih so živali kar najbolj zaščitene pred negativnimi vplivi. Pri svojem delu obvešča in deluje vzgojno na imetnike živali in skrbi za to, da so živali zaščitene pred mučenjem. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: