Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projektaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja dela z rekviziti
 • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih projektih kot sodelavec na področju dela z rekviziti (kot dokazilo kandidat priloži navedbo sodelovanja v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo, režiserjevo, scenografovo potrdilo ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
ISCED področje ISCED področje
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 6

Raven EOK

EOK 5

Učni izidi

Učni izidi

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo in delo sodelavcev ter sodeluje z drugimi izvedbenimi skupinami na področju izvedbe uprizoritvenega AV-projekta
 • sporazumevati se s sodelavci in poslovnimi partnerji ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 • pripraviti vse za izvedbo uprizoritvenega in/ali AV-projekta
 • izbrati, postaviti in pospraviti rekvizite in opremo
 • načrtovati, izdelati, dodelati, predelati ali prilagoditi rekvizite za izvedbo uprizoritvenega in AV-projekta
 • svetovati optimalne tehnične in vsebinske rešitve s področja rekvizitov
 • zagotavljati kontinuiteto rekvizitov in opreme v vseh fazah uprizoritvenega in/ali AV-projekta

Ocenjevalci

Ocenjevalci

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. 

Za to kvalifikacijo trenutno ni vpisanih izvajalcev.

 

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane