Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Rekviziter/rekviziterkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Osnovna šola in pet let delovnih izkušenj na področju rekviziterskega dela (oprema vizualnih vsebin) ali
 • vsaj srednja poklicna šola in dve leti delovnih izkušenj na področju rekviziterskega dela in
 • strokovna naloga, ki jo kandidat pripravi v pisni in/ali digitalni obliki in vsebuje: povzetek, uvod, strokovno teoretični del, praktično eksperimentalni del s pripadajočo dokumentacijo (scenarij, razdelava, načrt postavitve scenskih elementov, dobavnice, računi …), zaključek in literaturo. Zvrst oddaje, filma, gledališke predstave ali prireditve je poljubno izbrana. 
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: umetnost, drugo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje in organizira lastno delo, 
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi, 
 • spremlja razvoj stroke, 
 • racionalno rabi energijo, material in čas, 
 • varuje zdravje in okolje, 
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, 
 • sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji,
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 
 • izbere, postavi in pospravi rekvizite in opremo, 
 • skrbi za kontinuiteto rekvizitov in opreme.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Strokovna naloga z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: