Diplomant ekoremediacij (un)/diplomantka ekoremediacij (un)

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diplomant ekoremediacij (un)/diplomantka ekoremediacij (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov ali
 • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
ISCED področje ISCED področje
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 7

Raven EOK

EOK 6

Raven EOVK

Prva stopnja

Učni izidi

Učni izidi

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • prepoznati sestavo okolja tako naravnega kot antropogenega,
 • prepoznati procese v naravi, kot so zadrževanje vode, samočistilna sposobnost in biodiverziteta,
 • prenašati pridobljeno znanje z zakonodaje, s področja okolja, psihologije okolja in ekosistemskih storite ter z ekoremediacijami v prakso, vključno z okoljskim komuniciranjem in e-podporo,
 • poznavanja tehnologije v ekoremediacijah in vzdrževanja ekoremediacijskih objektov,
 • e-podpore ekoremediacijam

(predmetno specifične kompetence)

 • razumeti delovanje ekosistemov, njihovo varovanje in obnovo,
 • analizirati abiotske in biotske dejavnike okolja,
 • poznavanja ekoremediacije,
 • razumeti degradacije okolja,
 • poznati notranje strukture vodnih in kopenskih ekosistemov, vključno z antropogenimi,
 • razumeti okoljske zakonodaje,
 • delati z ljudmi,
 • poznati ekosistemske storitve,
 • praktično delati v okolju tako naravnem kot degradiranem,
 • monitoringa,
 • vzdrževati ekoremediacijske objekte,
 • celovitega upravljanja z okoljem.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Napredovanje

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 44 KT, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih: Abiotski dejavniki, Biotski dejavniki, Uvod v ekosistemske tehnologije, Ekosistemi, Vodni ekosistemi in Kopenski ekosistemi. Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 40 KT z opravljenimi izpiti 2. letnika. Obvezno mora opraviti naslednje predmete 2. letnika: Zakonodaja s področja okolja, Izobraževanje za trajnostni razvoj, Ekosistemske storitve in Ekoremediacije v praksi.

Prehodnost

Prehodnost

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Alma Mater Europaea – Evropski Center, Maribor

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane