Diplomant ekoremediacij (un)/diplomantka ekoremediacij (un)

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diplomant ekoremediacij (un)/diplomantka ekoremediacij (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov ali
 • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
ISCED področje ISCED področje
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 7

Raven EOK

EOK 6

Raven EOVK

Prva stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • prepoznati sestavo okolja tako naravnega kot antropogenega,
 • prepoznati procese v naravi, kot so zadrževanje vode, samočistilna sposobnost in biodiverziteta,
 • prenašati pridobljeno znanje z zakonodaje, s področja okolja, psihologije okolja in ekosistemskih storite ter z ekoremediacijami v prakso, vključno z okoljskim komuniciranjem in e-podporo,
 • poznavanja tehnologije v ekoremediacijah in vzdrževanja ekoremediacijskih objektov,
 • e-podpore ekoremediacijam

(predmetno specifične kompetence)

 • razumeti delovanje ekosistemov, njihovo varovanje in obnovo,
 • analizirati abiotske in biotske dejavnike okolja,
 • poznavanja ekoremediacije,
 • razumeti degradacije okolja,
 • poznati notranje strukture vodnih in kopenskih ekosistemov, vključno z antropogenimi,
 • razumeti okoljske zakonodaje,
 • delati z ljudmi,
 • poznati ekosistemske storitve,
 • praktično delati v okolju tako naravnem kot degradiranem,
 • monitoringa,
 • vzdrževati ekoremediacijske objekte,
 • celovitega upravljanja z okoljem.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 44 KT, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih: Abiotski dejavniki, Biotski dejavniki, Uvod v ekosistemske tehnologije, Ekosistemi, Vodni ekosistemi in Kopenski ekosistemi. Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 40 KT z opravljenimi izpiti 2. letnika. Obvezno mora opraviti naslednje predmete 2. letnika: Zakonodaja s področja okolja, Izobraževanje za trajnostni razvoj, Ekosistemske storitve in Ekoremediacije v praksi.

Prehodnost

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci

Alma Mater Europaea – Evropski Center, Maribor

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane