Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Strojni obdelovalec kamna/strojna obdelovalka kamnaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • Zaključena  osnovnošolska obveznost,
  • zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja kamnoseških del.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:

Kandidat:

  • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
  • racionalno rabi energijo, material in čas,
  • varuje zdravje in okolje,
  • sodeluje s sodelavci,
  • bere in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo,
  • pozna vrste naravnega kamna, njegove lastnosti, ustrezne načine uporabe in obdelave ter njegove posebnosti,
  • reže, strojno in površinsko obdela kamen,
  • grobo površinsko obdela kamen.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o izvedbi dela.

Strojni obdelovalec kamna/strojna obdelovalka kamna

SOK 3

EOK 3

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: