Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Polagalec/polagalka talnih oblogDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj končana osnovnošolska izobrazba in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
 • tri leta delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 • zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 • pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 • usposobljen je za branje načrtov in tehničnih risb za svoje področje dela,
 • uporablja podjetniška znanja in spretnosti,
 • pripravlja tla ter polaga vse vrste talnih oblog,
 • brusi, lakira, lošči in luži lesene pode, -
 • vzdržuje in obnavlja pode,
 • skladišči različne talne obloge ter druge materiale.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

PREVERJANJE

 • Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. 
 • Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.

Polagalec/polagalka talnih oblog

SOK 4

EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Polagalec keramičnih ploščic lepi ploščice na ravne in trde podlage, stene in tla. Pri tem nanaša določeno količino veziva na podlago in na ploščice, ki jih sproti pritrjuje.

Kaj delavec običajno dela

Polagalec keramičnih ploščic pomaga ustvariti v prostoru prijetno atmosfero s keramičnimi ploščicami, ki ustrezajo namenu in okolju. Poleg funkcionalne rešitve za večjo trpežnost, odpornost proti vlagi in lažje čiščenje dodaja prostorom in objektom tudi estetsko dekorativno vrednost, kar mu omogočajo različne vrste in oblike ploščic. Za kakovostno opravljeno delo upošteva standarde svoje stroke in navodila izdelovalcev ploščic in drugih materialov. Keramične ploščice lepi na ravne in trde podlage, stene in tla. Pri tem nanaša vezivo na podlago in na ploščice, ki jih sproti pritrjuje. Zelo pazljiv in pozoren je na linijo polaganja in na vzorec, ki ga imajo ali sestavljajo ploščice. Ker so v podlagi različne prekinitve, kot so cevi in vtičnice, mora posamezne ploščice posebej pazljivo obdelati, da se natančno prilegajo na stikih.
Ko so vse ploščice položene, odstrani odvečno vezivo in zapolni ali zafugira stične rege med njimi.

Preden začne ploščice polagati jih razpakira in pregleda njihovo kakovost ter odstrani stare ploščice. Tudi podlago, na katero bo polagal, najprej pregleda in jo z manjšimi zidarskimi deli popravi, kjer je potrebno. Pri obnovi starih prostorov običajno sam poskrbi za odvoz odpadnega materiala. Njegovo delo je tudi merjenje vlage v tlaku in zračne vlage ter površin za polaganje. Po teh izmerah nakupi potrebne količine materialov, če jih nima v zalogi. Ko od stranke dobi naročilo, si prostore za polaganje najprej ogleda. S svojim znanjem in izkušnjami stranki svetuje primerno izbiro ploščic in načine polaganja ter jo seznani z izvedbenim rokom in stroški. Ko je delo končano, obračuna svojo storitev in izda račun, pri čemer zagotavlja tudi določeno garancijo. O svojem delu vodi poslovno dokumentacijo. Kot zasebni obrtnik skrbi za oglaševanje svoje storitve. Udeležuje se seminarjev in dodatnih izobraževanj iz svoje stroke.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: