Polagalec/polagalka talnih oblog

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Polagalec/polagalka talnih oblogDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Najmanj končana osnovnošolska izobrazba in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
 • tri leta delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog.
ISCED področje ISCED področje
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 4

Raven EOK

EOK 4

Učni izidi

Učni izidi

Kandidat:

 • sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 • zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 • pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 • usposobljen je za branje načrtov in tehničnih risb za svoje področje dela,
 • uporablja podjetniška znanja in spretnosti,
 • pripravlja tla ter polaga vse vrste talnih oblog,
 • brusi, lakira, lošči in luži lesene pode, -
 • vzdržuje in obnavlja pode,
 • skladišči različne talne obloge ter druge materiale.

Ocenjevalci

Ocenjevalci

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

PREVERJANJE

 • Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. 
 • Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane