Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Izvajalec suhomontažne gradnje/izvajalka suhomontažne gradnjeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje poklicno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Osnovnošolska izobrazba ali
 • nižja poklicna izobrazba
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je zmožen:

 • branja načrtov in prenašanja dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt,
 • izmere in preračuna količin materialov za postavitev suhomontažnih gradbenih elementov,
 • izbire materialov za suhomontažne gradbene elemente glede na njihove tehnološke lastnosti,
 • postavitve profilov in konstrukcij za suhomontažne gradbene elemente in vgrajevanje izolacijskih materialov,
 • razreza in pritrjevanja suhomontažnih oblog in vgradnje podbojev, loput itd.,
 • izvajanja stičenja, bandažiranja in finalne obdelave suhomontažnih gradbenih elementov,
 • racionalne rabe materialov, energije in časa,
 • upoštevanja načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja,
 • izvajanja vzdrževalnih in sanacijskih del na elementih suhomontažne gradnje,
 • pravilnega vgrajevanja hidroizolacije, toplotne in zvočne izolacije ter uporabe ustreznih materialov,
 • zidanja z vsemi osnovnimi vrstami zidakov in blokov,
 • ročne in strojne izdelave notranjih in zunanjih ometov,
 • obdelave, vgrajevanja in zaščite elementov in izdelave enostavne lesene konstrukcije s klasičnimi tesarskimi zvezami,
 • sestavljanja in demontaže različnih tipov montažnih odrov in vzdrževanja sestavnih delov montažnih odrov,
 • izvajanja osnovnih slikopleskarskih tehnik na stenah in stropovih ter pleskanja lesenih in kovinskih izdelkov.

Imetnik spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem se ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine ter kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, in so opravili vse interesne dejavnosti ter vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Izvajalec suhomontažne gradnje/izvajalka suhomontažne gradnje

SOK 4

EOK 4

Prehodnost:

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje; mojstrski, delovodski in poslovodski izpit (SOK, raven 5).

Opis poklica

Kratek opis

Izvajalec suhomontažne gradnje se ukvarja z zaključnimi deli v gradbeništvu, ki vključujejo izgradnjo predelnih sten, stropov, tal, strešnih površin ter izolacijo električnih in drugih vodov.

Kaj delavec običajno dela

Izvajalec suhomontažne gradnje se ukvarja z zaključnimi suhomontažnimi deli v gradbeništvu, ki vključujejo izgradnjo predelnih sten, stropov, tal, strešnih površin ter izolacijo električnih in drugih vodov. Izvaja tudi sanacijo navedenih površin in vodov. Pred pričetkom dela pripravi material in orodja. Prebere tehnično in projektno dokumentacijo in upošteva želje naročnika. Pri delu na višini postavi delovni, zaščitni in premični oder. Pri postavljanju predelnih sten v stanovanjskih ali drugih objektih najprej zariše stene ali pregleda načrt postavitve sten. Nato postavi ustrezne kovinske ali lesene profile, obloži prve strani stene, položi toplotno in/ali zvočno izolacijo, po potrebi inštalacijske cevi, obloži drugo stran, izdeluje ustrezne dilatacije predelnih sten med predelno steno in nosilno konstrukcijo.

Pri izdelavi stropov najprej nivelira stropni del, montira obešala ali viseče odre, montira kovinske konstrukcije, polaga toplotne izolacije in parne zapore, izdeluje dilatacije stropov, montira obloge, stropna polnila, kovinske strope ali strope iz mineralnih vlaken ali lahkega mavca. Pri izdelavi tal nivelira, polaga toplotno izolacijo in talne podloge. Vgrajuje tudi vgradne elemente, kot so vratni podboji, drsna vrata, vgrajeno stavbno pohištvo in bela tehnika (pomivalnik, vgrajena kopalna kad, WC školjka), okenska ohišja ali podboji, montira, strešna okna ali frčade, postavlja strešne profile v mansardnih stanovanjih. Po potrebi vstavlja različne vrste izolacij, kot so hidroizolacije, toplotne in zvočne izolacije, požarne izolacije, oblaga stene, tla ali strope z mavčnimi ploščami ali drugim materialom.

Na koncu gradbenih del montira bandaže, fugira in kita ter po želji naročnika pritrjuje vnaprej izdelane štukature ali druge okrasne elemente na stene in strope. V stene, strope ali tla vgrajuje ustrezne izreze za montažo luči, zvočnikov in druge dodatne opreme. Bistvo suhomontažne gradnje je, da je delo popolnoma suho in že vgrajenih gradbenih materialov ne izpostavlja vlagi. Montaža je hitra in izpolnjuje najvišje zahteve modernih bivalnih in pisarniških prostorov. Nizka teža gradbenih materialov nosilnih konstrukcij dodatno ne obremenjuje. Izvajalec je usposobljen tudi za izvajanje popravil suhomontažnih gradenj, kot so popravila sten, dodatni izrezi v stenah in stropih, popravila stropov, podstrešij in tal. Pri delu komunicira s sodelavci, projektanti in naročnikom. Zna oceniti stroške dela in poskrbi za vzdrževanje in popravila strojev, ki jih uporablja.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Dijak mora uspešno opraviti splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in zaključni izpit.
Zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.

Izvajalci:

Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze. 

URL

URL izvajalca: