Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Sobar/ sobaricaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • (ni posebnih pogojev)

 

 

 

ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: hotelirstvo in gostinstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • organizirati lastno delo in zagotavljati kakovost lastnega dela
 • urejati pripravljalnico in pripravljati pripomočke za delo
 • čistiti sobe, balkon, kopalnico ter hodnik in salon
 • komunicirati z gosti in s sodelavci
 • z gosti se sporazumevati (uporablja praktične fraze za sporazumevanje) v vsaj dveh tujih jezikih
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in opremo
 • zagotavljati vzdrževanje lastnih delovnih sredstev in opreme
 • racionalno rabiti energijo, material in čas
 • varovati zdravje in okolje, odgovarjati za lastno varnost in varnost drugih

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja – storitev in zagovor

Na izbrani nalogi so preverjane praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi skladno s poklicnim standardom Sobar/sobarica.

 

Opis poklica

Kratek opis

Sobarji ali bolje sobarice, ki pretežno delajo v tem poklicu, v hotelih uredijo postelje, čistijo sobe in jih oskrbijo s higienskimi pripomočki, brisačami in pijačami.

Kaj delavec običajno dela

Sobar čisti in pospravlja hotelske sobe in hotelske bivalne prostore ter jih pripravlja za goste. Nadzira ga oskrbnik, od katerega sobar vsak dan dobi spisek sob, ki jih mora pospraviti. Delo v spalnicah obsega zamenjavo posteljnine, čiščenje tal s sesalnikom ali kakim drugim električnim strojem, brisanje prahu, odnašanje umazanih kozarcev in drugega posodja ter praznjenje smetnjakov. Sobar očisti tudi kopalnice, zamenja brisače, mila in druge higienske pripomočke. Očistiti mora hodnike in javne prostore, npr. hotelske veže, zbrati umazano perilo in ga očistiti. Ker ima za pospravljanje sob malo časa, si naredi rutinski načrt dela in vodi evidenco. Oskrbnik navadno sobe še pregleda, da zagotovi ustaljeni standard. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: