Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Prodajalec/prodajalka mesa in mesninDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj dvoletna srednješolska izobrazba.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: živilska tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo,
 • skrbeti za sledljivost in voditi ustrezno dokumentacijo,
 • racionalno rabiti energijo, material in čas,
 • varovati zdravje in okolje,
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve,
 • komunicirati s sodelavci in strankami,
 • razsekati, izkoščevati, obdelati in kategorizirati meso,
 • izdelati presne mesnine/mesne pripravke, izdelke iz osnovnih kosov mesa in pripravljene jedi,
 • izdelati pasterizirane mesnine,
 • pripraviti gotove jedi iz mesa,
 • ohladiti, hladiti in zamrzniti polizdelke in izdelke,
 • pripraviti in pakirati izdelke,
 • nabaviti, prevzeti, skladiščiti in poskrbeti za transport,
 • prodati izdelke.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje z zagovorom.

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin

SOK 4

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Delo prodajalca je prodaja različnih artiklov in blaga. Ločimo prodajo blaga na drobno, na debelo, prodajo v velikih trgovskih sistemih, na specializiranih oddelkih in v malih trgovskih družbah.

Kaj delavec običajno dela

Delo prodajalca je zelo raznoliko in vključuje številna delovna področja. Ločimo prodajo blaga na drobno, prodajo v velikih trgovskih sistemih, na specializiranih oddelkih in v malih trgovskih družbah. Prodajalec mora skrbeti, da je prodaja blaga v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Pri svojem delu zbira želje in potrebe kupcev in o tem seznanja trgovskega poslovodjo. Ko prevzame prispelo blago, ga mora razložiti, po potrebi prepakirati, pripraviti za prodajo in ustrezno označiti s ceno. Prav tako mora ločevati blago s škodljivimi sestavinami od drugega blaga in izločiti blago, ki mu je potekel rok trajanja. Prodano blago mora ustrezno zaviti, včasih je potrebno blago odpeljati do kupčevega avtomobila. Ker vsega blaga ne ponudi kupcu takoj, mora poskrbeti tudi za skladiščenje.

Ob prevzemu blaga v skladišče mora najprej preveriti kakovost in količino dospelega blaga. Kar nekaj dela ima tudi z izpolnjevanjem prodajnih listin. Da bo blago, ki ga prodaja, tudi res prodal, mora poskrbeti za ustrezno razporeditev na policah in za zadostno količino, ki bo kupcem na razpolago. Prodajalec mora obračunavati prodano blago, skrbeti za blagajno, voditi evidenco naročenega, pripeljanega in prodanega blaga. Ker blago ni vedno zadovoljive kakovosti, se mora ukvarjati tudi z reklamacijami in pri tem poskrbeti za vse potrebne dokumente. Ko se v trgovinah opravljajo inventure, prodajalci sodelujejo pri tem tako, da pripravijo blago za popis, popišejo zaloge in izračunajo njihovo vrednost. Vendar delo prodajalca v vseh trgovinah ni enako. Lahko opravlja le nekatera dela, z nekaterimi pa se nikoli ne sreča. Ne smemo pozabiti, da je prodajalčeva naloga tudi preprečevanje tatvin. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: