Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Kletar/kletarkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • dokončana osnovna šola
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: živilska tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje,
 • komunicira s strokovnimi službami in strankami,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • pripravi klet ter vzdržuje čistočo posod in prostora,
 • sprejme in predela belo in rdeče grozdje ter neguje mošt,
 • neguje vina,
 • polni in stekleniči vino,
 • pripravi arhivska vina,
 • pripravi barrique vina,
 • pripravi peneča vina po charmat in klasičnem postopku.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Storitev z zagovorom.

Opis poklica

Kratek opis

Kletar dela v kmetijski dejavnosti, v vinogradništvu ali vinarstvu. Prideluje in polni različna vina, ki so mirna, peneča, posebna, sadna ali namizna.

Kaj delavec običajno dela

Kletar se ukvarja s pridelovanjem vina. Ko opravlja predelovalna in kletarska opravila, si hkrati prizadeva izpolniti zakonske norme in zadostiti tržnim zahtevam po dobrem vinu. Temu primerno mora biti pripravljena tudi vinska klet. Kletar zato čisti in razkužuje predelovalne prostore, zaparja in žvepla stroje in drugo opremo ter preskrbi vso embalažo. V tako pripravljeni kleti sprejema grozdje in ga ločuje po pridelovalnem območju, sorti in zrelosti. Grozdje nato po izbranih tehnoloških postopkih predeluje v vino: ga preša, pridobiva mošt in skrbi za alkoholno vrenje. Mošt in pozneje vino neguje, pretaka in mu dodaja aditive za ustrezno zorenje, ga čisti in stabilizira. Vino shranjuje v vinskih sodih. Polni in stara ga tudi v steklenicah. Ustekleničeno vino opremlja z etiketami za prodajo na tržišču.

Na vsaki stopnji predelave pregleduje in ocenjuje kakovost in lastnosti mošta in vina - meri, analizira in tudi okuša odvzete vzorce. Pozoren je zlasti na možne napake in bolezenske znake in po potrebi ukrepa z ustreznimi popravki in dodatno predelavo. Pazi tudi na primerne higienske razmere med celotnim proizvodnim procesom. Pri avtomatiziranih postopkih je njegovo delo predvsem v oskrbi in upravljanju strojev in naprav ter v nadzoru pravilnega poteka strojnih predelovalnih korakov. Kletar uravnava in vzdržuje naprave in instalacije za umetno vzdrževanje okoliščin v kletnih prostorih.

Na strojih in napravah opravlja tudi manjša popravila. Pri delu sodeluje z drugimi kletarji in agronomskimi strokovnjaki. Udeležuje se strokovnih predavanj in seminarjev, kjer svoje znanje še izpopolnjuje. S spremljanjem strokovne literature skrbi za samoizobraževanje, obiskuje in udeležuje se razstav in ocenjevanj vin na kmetijskih in vinskih sejmih. Svoje delo strokovno dokumentira, npr. evidentira vsa opravljena dela in beleži količino in kakovost trgatve.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: