Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Nadzornik/nadzornica cestnega prometaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • srednja strokovna ali splošna izobrazba in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: transport
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, spremljati in analizirati lastno delo v nadzornem centru,
 • samostojno voditi in nadzirati cestnoprometne tokove ter v sodelovanju s sodelavci in z nadrejenimi v nadzornem centru pravočasno ukrepati ob dogodkih na področju cestno prometne varnosti in pretočnosti,
 • zagotavljati kakovost svojega dela in varnost udeležencev cestnega prometa ob upoštevanju internih predpisov in navodil nadzornega centra ter predmetne zakonodaje s področja cestnega prometa,
 • voditi evidence ter pripravljati statistike in poročila na podlagi pridobljenih cestnoprometnih podatkov,
 • prejemati in podajati potrebne informacije in navodila v izrednih razmerah na področju cestnega prometa,
 • varovati zdravje in okolje skladno z internimi pravili ter zakonskimi predpisi.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA

 • Praktično preverjanje z zagovorom.

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa

SOK 6

EOK 5

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 7 / EOK 6

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: