Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Izdelovalec nakita/izdelovalka nakitaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje in organizira svoje delo,
 • zagotavlja kakovost storitev in izdelkov v skladu s standardi in predpisi,
 • racionalno rabi čas, material in energijo,
 • opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja,
 • razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • poslovno komunicira s strankami in sodelavci,
 • pripravi delovno mesto, opremo in orodje, izbere sestavine te določa sestavo zlitin za zlatarske izdelke,
 • izdeluje, vzdržuje in popravlja zlatarske izdelke ter vgrajuje plemenite in okrasne kamne v nakit,
 • pripravlja ponudbe in vrednostne ocene zlatarskih izdelkov in nakita ter izdelke prodaja.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČINI PREVERJANJA

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje del z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: