Predstavitev Europass platforme iz vidika EOK

Načrtuj svojo kariero! www.europa.eu/europass/sl

 

Opis videa:

Europass platforma ti pomaga pri načrtovanju izobraževanja in karierne poti.

Vključuje:

1. E-portfolio: moj Europass profil, urejevalnik življenjepisa, urejevalnik spremenga pisma, moja knjižnica.

2. Moje spretnosti: ozavesti svoje spretnosti, beleži in predstavi svoje spretnosti, orodja za samooceno.

3. Moja zanimanja: karierni cilji, učni cilji, mobilnost.

4. Priložnosti: delovna mesta, izobraževanje, analize podatkov o spretnostih, dodatne informacije

Europass platforma vam nudi informacije o Evropskem ogrodju kvalifikacij in kvalifikacijah, ki jih lahko pridobite v tujini.

Europass platforma v sklopu Priložnosti omogoča naslednje informacije o v okviru EOK:

  • Iskanje informacij o kvalifikacijah v državah EU.

  • Primerjavo nacionalnih ogrodij kvalifikacij.

  • Priprave na študij v tujini.

  • Načrtovanje karierne poti. 

Na platformi so tudi informacije o kvalifikacijah, ki jih je mogoče pridobiti pri nas in so umeščene v Slovensko ogrodje kvalifikacij. 

Na portalu Europass so vidne kvalifikacije držav EU, ki so že povezale svoje nacionalne baze kvalifikacij s portalom (število držav z leti nenehno raste). 

Posamezniki, ki se želijo nadalje izobraževati ali usposabljati, lahko orodje uporabijo kot izhodišče za iskanje informacij o ustreznih kvalifikacijah po lokaciji, ravni EOK ali področju.

Naj bodo priprave na študij v tujini pregledne in enostavne.

Jasne informacije o umeščenosti tujih kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij lahko pridobite tudi s pomočjo primerjave nacionalnih ogrodij kvalifikacij med izbranimi državami. 

Primerjava kvalifikacij med državami spodbuja preglednost in boljše razumevanje nacionalnih in tujih kvalifikacij.

Lažja primerjava kvalifikacij v Evropi podpira čezmejno mobilnost in olajša načrtovanja študija v tujini. 

Naredi prvi korak in poišči ustrezno priložnost za razvoj svojih znanj in spretnosti.

Več informacij o EOK in nacionalnih ogrodjih kvalifikaicj je na voljo na povezavi: https://europa.eu/europass/sl/european-qualifications-framework-eqf 

Center RS za poklicno izobraževanje, Slovensko ogrodje kvalifikacij, MInistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sofinancira Evropska komisija