Tabela razvrstitev

V spodnji tabeli so prikazane razvrstitve posameznih tipičnih kvalifikacijskih listin po ravneh SOK glede na vrsto kvalifikacije (izobrazbo, poklicno kvalifikacijo in dodatno kvalifikacijo) ter ujemanje ravni SOK z ravnmi EOK.

S klikom na posamezen tip kvalifikacije lahko dostopate do njenega splošnega opisa, s klikom na raven SOK/EOK pa do t. i. opisnikov ravni SOK, ki so opisani v kategorijah znanja, spretnosti in kompetenc.