O Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide.

Shema Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

* KC - kratki cikel EOVK. 1. - prva stopnja EOVK, 2. - druga stopnja EOVK. 3. - tretja stopnja EOVK
V shemo so vključene vse aktualne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Vključena je tudi kvalifikacija Magisterij znanosti/umetnosti na 9. ravni SOK, ki
je bila v procesu umeščanja SOK v EOK vključena v raven EOK 8. 

Prihajajoči dogodek

13. 07. 2020

10. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti – EU TOOLS

V organizaciji Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK je 8. julija 2020 v Hotelu Park potekalo 10. srečanje skupine...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane