O Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide.

Shema Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

 

Izobrazbe Poklicne kvalifikacije   Dodatne kvalifikacije SOK raven EOK raven EOVK raven

Spričevalo o končanem 7. oz. 8. razredu osnovne šole (nedokončana osnovnošolska izobrazba)

Zaključno spričevalo osnovne šole (Osnovnošolska izobrazba z nižjim izobrazbenim standardom)

/ / / 1 1 /
Zaključno spričevalo osnovne šole (Osnovnošolska izobrazba) Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji   / 2 2 /
Spričevalo o zaključnem izpitu (Nižja poklicna izobrazba) Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Potrdilo o zaključenem programu za usposabljanje/izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije 3 3 /
Spričevalo o zaključnem izpitu (Srednja poklicna izobrazba) Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Potrdilo o zaključenem programu za usposabljanje/izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije 4 4 /

Spričevalo o poklicni maturi (Srednja strokovna izobrazba)

Spričevalo o splošni maturi (Srednja izobrazba)

Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu (Srednja strokovna izobrazba)

Spričevalo o opravljenem delovodskem delu (Srednja strokovna izobrazba)

Spričevalo o opravljenem poslovodskem izpitu (Srednja strokovna izobrazba)

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Potrdilo o zaključenem programu za usposabljanje/izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije 5 4 /
Diploma o višji strokovni izobrazbi (Višja strokovna izobrazba) Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije 6 5 KC

Diploma prve stopnje (VS) (Visokošolska strokovna izobrazba VS)

Diploma prve stopnje (UN) (Visokošolska univerzitetna izobrazba)

  Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije 7 6 1.
Diploma druge stopnje (Magisterij, pridobljen po magistrskem študijskem programu ali enovitem magistrskem študijskem programu)   Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije 8 7 2.
Diploma o magisteriju znanosti/umetnosti (Magisterij znanosti/umetnosti) / / / 9 8 3.
Diploma tretje stopnje (Doktorat  znanosti) / / / 10 8 3.

 

* KC - kratki cikel EOVK. 1. - prva stopnja EOVK, 2. - druga stopnja EOVK. 3. - tretja stopnja EOVK
V shemo so vključene vse aktualne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Vključena je tudi kvalifikacija Magisterij znanosti/umetnosti na 9. ravni SOK, ki
je bila v procesu umeščanja SOK v EOK vključena v raven EOK 8. 

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane