O Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide.

Shema Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

 

Izobrazbe Poklicne kvalifikacije   Dodatne kvalifkacije SOK raven EOK raven EOVK raven

Spričevalo o končanem 7. oz. 8. razredu osnovne šole (nedokončana osnovnošolska izobrazba)

Zaključno spričevalo osnovne šole (Osnovnošolska izobrazba z nižjim izobrazbenim standardom)

/ / / 1 1 /
Zaključno spričevalo osnovne šole (Osnovnošolska izobrazba) Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji   / 2 2 /
Spričevalo o zaključnem izpitu (Nižja poklicna izobrazba) Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Potrdilo o zaključenem programu za usposabljanje/izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitivi dodatne kvalifikacije 3 3 /
Spričevalo o zaključnem izpitu (Srednja poklicna izobrazba) Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Potrdilo o zaključenem programu za usposabljanje/izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitivi dodatne kvalifikacije 4 4 /

Pričevalo o poklicni maturi (Srednja strokovna izobrazba)

Spričevalo o splošni maturi (Srednja izobrazba)

Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu (Srednja strokovna izobrazba)

Spričevalo o opravljenem delovodskem delu (Srednja strokovna izobrazba)

Spričevalo o opravljenem poslovodskem izpitu (Srednja strokovna izobrazba)

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Potrdilo o zaključenem programu za usposabljanje/izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitivi dodatne kvalifikacije 5 4 /
Diploma o višji strokovni izobrazbi (Višja strokovna izobrazba) Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitivi dodatne kvalifikacije 6 5 KC

Diploma prve stopnje (VS) (Visokošolska strokovna izobrazba VS)

Diploma prve stopnje (UN) (Visokošolska univerzitetna izobrazba)

  Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitivi dodatne kvalifikacije 7 6 1.
Diploma druge stopnje (Magisterij, pridobljen po magisterskem študijskem programu ali enovitnem magisterskem študijskem programu)   Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitivi dodatne kvalifikacije 8 7 2.
Diploma o magisteriju znanosti/umetnosti (Magisterij znanosti/umetnosti) / / / 9 8 3.
Diploma tretje stopnje (Doktorat  znanosti) / / / 10 8 3.

 

* KC - kratki cikel EOVK. 1. - prva stopnja EOVK, 2. - druga stopnja EOVK. 3. - tretja stopnja EOVK
V shemo so vključene vse aktualne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Vključena je tudi kvalifikacija Magisterij znanosti/umetnosti na 9. ravni SOK, ki
je bila v procesu umeščanja SOK v EOK vključena v raven EOK 8. 

Prihajajoči dogodek

19. 01. 2021

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 13. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev

ONLINE, 22. in 23. januar 2021, od 9. do 18. ure. 13. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev letos poteka...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane