Prednosti SOK za delodajalce

SOK zagotavlja boljšo preglednost in prepoznavnost kvalifikacij v domačem in evropskem prostoru.

SOK je orodje, ki organizaciji lahko pomaga učinkovito zaposlovati in razvijati kadre, saj omogoča:

  • pregled nad kvalifikacijami, ki jih imajo kandidati in vaši zaposleni,
  • lažje iskanje in prepoznavanje kadrov s specifičnimi znanji,
  • lažje usklajevanje pričakovanj glede spretnosti in kompetenc kandidatov,
  • mednarodno primerljivost kvalifikacij delavcev iz vseh evropskih držav,
  • pripravo razpisov za delovna mesta, ki so usklajeni s slovensko zakonodajo,
  • učinkovito sistemizacijo delovnih mest, ki se veže na SOK in EOK,
  • vključitev vaših internih programov usposabljanja v SOK preko Dodatnih kvalifikacij in s tem povečanje njihove prepoznavnosti,
  • povečanje ugleda podjetja in privlačnosti za kakovostne kadre.​