Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Umetnostni kovač/umetnostna kovačicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključena osnovnošolska obveznost.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje delo v skladu z delovno dokumentacijo,
 • izdela delavniško risbo in pripravi peč, stroje, naprave in orodje za kovanje,
 • kuje elemente, jih spaja v izdelke, zaščiti in montira,
 • nabavlja in skladišči material in orodje ter prodaja izdelke,
 • vodi evidenco izdelave in prodaje izdelkov in hrani delovno dokumentacijo,
 • vodi postopek izdelave, zaščite in montaže kovanega izdelka in vodi delo,
 • nadzira proces kovanja,
 • izvaja dela v skladu s standardi, predpisi in cehovskim izročilom ter upošteva kovaško tradicijo in razvojne trende,
 • popravlja in vzdržuje kovaške izdelke in orodje ter vzdržuje kovaške stroje,
 • svetuje stranki in sodeluje z arhitektom, oblikovalcem (industrijskim, unikatnim ali grafičnim),  s projektantom, z restavratorjem in drugimi zunanjimi sodelavci,
 • opravlja dela tako, da ne ogroža ljudi in okolja,
 • ohranja in razvija kulturno dediščino.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

Trenutno ni izvajalcev.

URL

URL izvajalca: