Arhivirano

Svetovalec sirov/svetovalka sirov/sommelier za sire

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Svetovalec sirov/svetovalka sirov/sommelier za sireDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

Vsaj srednja poklicna izobrazba ter opravljeni moduli srednjega poklicnega izobraževalnega programa Gastronomske in hotelske storitve: osnove v gostinstvu, komuniciranje in poslovanje, postrežba rednih obrokov.

ISCED področje ISCED področje
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje hotelirstvo in gostinstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 5

Raven EOK

EOK 4

Učni izidi

Kandidat:

  • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
  • racionalno rabi energijo, material in čas,
  • varuje zdravje in okolje,
  • komunicira s strokovnimi službami in strankami v slovenskem jeziku in enem tujem jeziku na osnovnem nivoju,
  • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
  • nabavi sire na podlagi senzorične ocene,
  • pripravi sire za strežbo,
  • vključi sire v pripravljenih jedeh,
  • priporoča sire gostom,
  • streže sire gostom.

Ocenjevalci

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Za ta NPK trenutno ni imetnikov licenc.

Ocenjevanje in zaključevanje

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 

NAČIN PREVERJANJA

Storitev z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. Podrobneje: za to kvalifikacijo ni vpisanih izvajalcev.

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane