Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, tehničnega risanja, osnovnih in pomožnih materialov za krovsko/kleparska dela ter ročnega in strojnega izdelovanja krovskih in kleparskih elementov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja za poklic krovec-klepar/krovka-kleparka,
 • po restavratorski metodologiji dokumentirani opravljeni posegi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine,
 • tri leta delovnih izkušenj na obnovi objektov stavbne dediščine pod vodstvom ali potrjenih od restavratorja z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in z referenčno listo.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo, 
 • racionalno rabi energijo, material in čas, 
 • varuje zdravje in okolje, 
 • vodi manjšo skupino, 
 • sodeluje s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg, 
 • ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti krovskih in kleparskih elementov objekta stavbne dediščine pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • zaščiti kritine, ostrešja ter kleparske elemente na objektih stavbne dediščine, jih zaščiti pred in med transportom pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • pripravlja kritine in kleparske elemente pred posegom obnove pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • izvaja historične kleparske in krovske posege pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe pri načrtovanju, pripravljanju in med izvajanjem del, 
 • dokumentira vse faze posega.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Izdelek z ustrezno predpisano dokumentacijo in ustni zagovor.

Opis poklica

Kratek opis

Krovčeva osnovna dejavnost je, da s strešno kritino pokriva strehe različnih objektov.

Kaj delavec običajno dela

Njegovo delo se razlikuje glede na to, ali prekriva streho na objektu, ki je še v fazi gradnje, ali pa gre za sanacijo že obstoječe strehe oziroma kritine. V primeru, da se streha gradi na novo, krovec na obstoječo strešno konstrukcijo pritrdi kritino, ki je lahko različnih oblik in iz različnih materialov, kot je opeka, pločevina ali valovitke. Kadar sanira že obstoječo streho, je njegova naloga, da preveri stanje kakovosti obstoječe kritine in izbere temu primeren način sanacije. Najprej odstrani obstoječo kritino, po potrebi zamenja dotrajane dele strešne konstrukcije in streho pokrije z novo kritino. V primeru sanacije se loteva le manjših popravil oziroma preureditev obstoječe strešne konstrukcije, za bolj obsežna dela pa pokliče druge službe, za leseno strešno konstrukcijo npr. tesarja. V današnjem času se krovska, tesarska in stavbno kleparska dela vedno bolj prepletajo, saj krovska podjetja združujejo vse te poklice in nudijo celotno paleto strešnih oziroma krovskih del.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

Trenutno ni izvajalcev.

URL

URL izvajalca: