Spričevalo o splošni maturi

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Spričevalo o splošni maturiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
4 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 240 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Končana osnovna šola.

ISCED področje
ISCED podpodročje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Znanje: raven 5

Spretnosti: raven 5

Kompetence: raven 5

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavljamo uspešnost dijakov pri doseganju standardov znanj, določenih s katalogi. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov.

Maturitetni izpit

Matura se opravlja po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije oziroma po končanem maturitetnem tečaju. Uspeh kandidatov pri splošni maturi se ocenjuje: a) s točkami, b) z odstotnimi točkami, c) z ocenami od 1–5 ali točkovnimi ocenami od 1–8. Kandidat opravi splošno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno. Šola mu izda spričevalo o splošni maturi in obvestilo o uspehu pri splošni maturi.

Spričevalo o splošni maturi

SOK 5

EOK 4

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

programi maturitetnega/poklicnega tečaja (SOK, raven 5), višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7), univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Opravljena matura.

Izvajalci:

Gimnazije

Prihajajoči dogodek

18. 09. 2020

SOK na spletnem kariernem sejmu Moje Delo 22.10.2020

Slovensko ogrodje kvalifikacij se bo 22.10.2020 skupaj z Europass, Refernet in NPK predstavljalo na spletnem kariernem...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane