Spričevalo o splošni maturi

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Spričevalo o splošni maturiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Srednja izobrazba
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

4 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

240 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

Končana osnovna šola.

ISCED področje
ISCED podpodročje
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 5

Raven EOK

EOK 4

Učni izidi

Učni izidi

Znanje: raven 5

Spretnosti: raven 5

Kompetence: raven 5

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavljamo uspešnost dijakov pri doseganju standardov znanj, določenih s katalogi. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje

Napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov.

Maturitetni izpit

Matura se opravlja po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije oziroma po končanem maturitetnem tečaju. Uspeh kandidatov pri splošni maturi se ocenjuje: a) s točkami, b) z odstotnimi točkami, c) z ocenami od 1–5 ali točkovnimi ocenami od 1–8. Kandidat opravi splošno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno. Šola mu izda spričevalo o splošni maturi in obvestilo o uspehu pri splošni maturi.

Prehodnost

Prehodnost

programi maturitetnega/poklicnega tečaja (SOK, raven 5), višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7), univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Opravljena matura.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Gimnazije

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane