Spričevalo o poklicni maturi

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Spričevalo o poklicni maturiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Srednje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

4 do 5 let
Kreditne točke

Kreditne točke

od 240 do 300 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

  • Končana osnovna šola ali nižja poklicna izobrazba.
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 5

Raven EOK

EOK 4

Učni izidi

Učni izidi

Znanje: raven 5

Spretnosti: raven 5

Kompetence: raven 5

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

S preverjanjem in ocenjevanjem ugotavljamo, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine in kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu s programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se ga ustrezno dokaže. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje

Napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov oziroma modulov in je opravil druge obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

Maturitetni izpit

Izobraževalni programi se zaključijo s poklicno maturo. S poklicno maturo se ugotavlja dijakovo znanje v skladu s cilji določenimi z izobraževalnimi programi. Uspeh kandidatov pri poklicni maturi se ocenjuje: a) s točkami in b) z ocenami, ki so lahko ocene od 1–5 ali točkovne ocene od 1–8. Kandidat opravi poklicno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno.

Prehodnost

Prehodnost

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Opravljena poklicna matura.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

  • Srednje tehniške in srednje strokovne šole skupaj z delodajalcem, če je z izobraževalnim programom določeno praktično usposabljanje z delom.
  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)
  • Ustanove za izobraževanje odraslih

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane