Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Pomočnik/pomočnica kuharja/kuhariceDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: hotelirstvo in gostinstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo skladno s standardi kakovosti dela v gostinstvu, 
 • odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo ter čas pri delu, 
 • vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega okolja ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP v okviru svojih pristojnosti, 
 • pri svojem delu samostojno komunicirati z nadrejenim in s sodelavci ter z gosti, 
 • sodelovati pri pripravi živil in pripomočkov ob upoštevanju navodil nadrejenega, 
 • pripravljati enostavne jedi s samostojnim izvajanjem kuharskih postopkov mehanske in toplotne obdelave živil ter dopolnitvenih kuharskih postopkov na podlagi navodil nadrejenega, 
 • sodelovati v skupini pri pripravi zahtevnejših jedi ob upoštevanju navodil nadrejenega, 
 • sodelovati pri izdelavi porcij tako, da pri delu upošteva navodila nadrejenega, 
 • skrbeti za ustrezno shranjevanje živil in neporabljenih jedi ob upoštevanju predpisov sistema HACCP in navodil nadrejenega.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti, 
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala, 
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

 • Praktično preverjanje in zagovor.

Opis poklica

Kratek opis

Naloga kuharja je, da pripravi jedi po naročilu ali za načrtovane menije. Hrano pripravi v skladu z načeli ohranjanja bioloških vrednosti živil, pri tem pa upošteva okus, nasitnost in prijeten videz jedi.

Kaj delavec običajno dela

Delo kuharja je raznoliko in obsega vse od naročanja in prevzemanja živil do čiščenja, toplotne obdelave, razdeljevanja na posamezne obroke, garniranja in dekoriranja jedil. Kuhar naroči in prevzame živila in drugo blago za pripravo hrane. Pripravi in očisti živila ali pa to delo razporedi pomožnemu osebju v kuhinji. Pripravi ali izdeluje hladne in tople jedi ter sladice po dnevnih menijih in po jedilnem listu. Pri tem upošteva recepte in količinske normative za porabo živil in obroke gotovih jedil. Svoje delo opravlja higiensko, skrbno pazi na higieno in čistočo v kuhinji. Pripravlja tudi podatke za dnevni obračun porabljenih živil, obrokov hrane in sproti pregleduje zaloge. Z vodjo kuhinje sodeluje pri inventurnih popisih.

Kuhar sodeluje pri pripravi in sestavljanju jedilnih listov, dnevnih menijev ter pri pripravi kalkulacij za posamezna jedila ali obroke. Za uspešno delo spremlja strokovne novosti in jih tudi uporablja. Ko si nabere dovolj izkušenj, sodeluje pri uvajanju novih delavcev.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: