Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Opravljen strokovni izpit za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe tehnik/tehnica zdravstvene nege,
 • potrdilo mentorja o najmanj enoletnih delovnih izkušnjah na področju imobilizacije in mobilizacije, ki vsebuje: pismeno dokumentacijo o opravljenih zahtevanih posegih, potrdilo o sodelovanju pri repoziciji, potrdilo o sodelovanju pri zdravstveni negi življenjsko ogroženega pacienta,
 • opravljen zdravniški pregled.
ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje lastno zdravje in zdravje drugih ter okolja v posebnih delovnih pogojih,
 • komunicira s sodelavci in strankami,
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo,
 • fizično in psihično pripravi pacienta na poseg,
 • izdela, izvaja in prilagaja terapevtske imobilizacije iz mavca ali sintetičnih materialov ob upoštevanju zdravniškega izvida in rentgenske slike,
 • namesti in prilagodi ortopedske in tehnične pripomočke,
 • sodeluje v zdravstvenem timu pri repoziciji zlomov in izpahov,
 • kontrolira, popravi, odstrani ali dopolni terapevtske imobilizacije,
 • izvaja zdravstveno nego pacienta,
 • izvaja zdravstvenovzgojno delo in prenaša znanja, spretnosti, izkušnje in novosti s področja stroke na dijake, študente in novo sprejete sodelavce.

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja

SOK 6

EOK 5

Opis poklica

Kratek opis

Storitev ortopedskega tehnologa v zdravstvenem timu je oskrba in namestitev poškodovanega dela telesa, kosti ali sklepa v normalen položaj.

Kaj delavec običajno dela

Ortopedski tehnolog najprej fizično in psihično pripravi pacienta, ki je utrpel poškodbo, okvaro ali bolezensko spremembo, na poseg. Nato izdela, izvaja in prilagaja terapevtsko imobilizacijo iz mavca ali sintetičnih materialov ob upoštevanju zdravniškega izvida in rentgenske slike. Glede na izvid namesti pacienta v ustrezen položaj in usklajuje delo v timu. Pred in po posegu higiensko oskrbi pacienta. Pouči ga o tem, kako ravnati s poškodovano okončino in kako izvajati vaje za vzdrževanje mišic in sklepov. Pojasni mu posledice in trajanje imobilizacije, možnosti za obvladovanje omejenega gibanja in mu izroči pisna navodila o pravilni rehabilitaciji.

Ortopedski tehnolog namešča in prilagaja ortopedske in tehnološke pripomočke in sodeluje v zdravstvenem timu pri repoziciji, t.j. namestitvi v normalen položaj, zlomov in izpahov. Po namestitvi imobilizacije spremlja in vodi pacienta do dokončne oskrbe. Po potrebi kontrolira, popravi, odstrani ali dopolni imobilizacije tako, da izreže ali skrajša mavčno oblogo ter popravi ali zamenja oblogo. Izvaja tudi terapevtsko imobilizacijo življenjsko ogroženega pacienta in pozna možne zaplete, ki se lahko pojavijo v času imobilizacije.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: