Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Kamerman/kamermankaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • NPK asistent/asistentka snemanja in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja in
 • predhodna priprava projektne naloge, ki vsebuje:
  • lasten AV zapis dogodka (igrane, razvedrilne ali športne zvrsti) v formatu CD ali DVD,
  • načrt postavitve kamere v tlorisu scenografije za določen posnetek (v formatu PDF, zapisano na CD) in
  • oblikovnovsebinski doprinos kamermana k vizualizaciji projekta (v formatu PDF, zapisano na CD).
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo asistentov kamere v predprodukciji in produkciji,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi,
 • spremlja razvoj televizijske tehnike in tehnologije ter stroke nasploh,
 • racionalno uporablja energijo, material in čas,
 • se sporazumeva z izvedbeno in s tehnično ekipo,
 • varuje zdravje in okolje,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja,
 • opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom,
 • sodeluje z režiserjem pri pripravi in izvedbi televizijske oddaje,
 • hitro in ustrezno reagira,
 • spremlja in nadgrajuje svoje znanje o vsebinah, oblikah in novih kreativnih konceptih televizijskih žanrov,
 • vodi delo asistentov kamere.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Ustni zagovor, ki obsega predstavitev in obrazložitev projektne naloge in teoretično obvladovanje strokovnih znanj s področja.

Opis poklica

Kratek opis

Kamerman z elektronsko kamero oblikuje televizijske ali filmske slike. Njegove naloge so snemanje in prenosi oddaj, ogledi terenov, snemalnih objektov in odrskih prireditev.

Kaj delavec običajno dela

Njegove naloge so snemanje in prenosi oddaj, ogledi terenov in odrskih prireditev ter sodelovanje na izvedbenih sestankih in dogovorih. Kamerman načrtuje in organizira lastno delo in delo asistentov kamere. Sodeluje pri izbiri snemalnih pozicij za dosego optimalnih posnetkov in opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom. Vodi delo asistentov kamere, izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in nadzira proces snemanja.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: