Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o visokošolskem izobraževanjuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Visokošolska izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
4-6 let
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Diploma o visokošolskem izobraževanju

SOK 8

EOK 7

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Pridobi se v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju.