Ime kvalifikacije Diploma o visokošolskem izobraževanjuDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Visokošolska izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja
4-6 let
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Pridobi se v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju.