Diploma o visokem strokovnem izobraževanju

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diploma o visokem strokovnem izobraževanjuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Visokošolska strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3-4 leta
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

  • Zaključni izpit (pred 1. 6. 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, ali
  • poklicna matura ali
  • matura
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 7

Raven EOK

EOK 6

Učni izidi

Učni izidi

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Univerze, fakultete 

Prihajajoči dogodek

18. 02. 2020

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane