Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o visokem strokovnem izobraževanjuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Visokošolska strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3-4 leta
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • Zaključni izpit (pred 1. 6. 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, ali
  • poklicna matura ali
  • matura
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6

Učni izidi:

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Diploma o visokem strokovnem izobraževanju

SOK 7

EOK 6

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci:

Univerze, fakultete