Ime kvalifikacije Diploma o visokem strokovnem izobraževanjuDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Visokošolska strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja
3-4 leta
Vstopni pogoji
  • Zaključni izpit (pred 1. 6. 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, ali
  • poklicna matura ali
  • matura
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Univerze, fakultete