Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Višje strokovno izobraževanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5
Raven EOVK: Kratki cikel

Diploma o višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbi

SOK 6

EOK 5

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom. 

Pridobljena do 30. 9. 2002 po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89).