Ime kvalifikacije Diploma o višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbiDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Višje strokovno izobraževanje
Raven kvalifikacije

SOK 6
EOK 5
Kratki cikel

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom. 

Pridobljena do 30. 9. 2002 po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89).