Diploma o univerzitetnem izobraževanju

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diploma o univerzitetnem izobraževanjuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma o univerzitetnem izobraževanju
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

4 do 6 let
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

  • Matura,
  • poklicna matura z dodatnim izpitom,
  • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Učni izidi

Znanje: raven 8

Spretnosti: raven 8

Kompetence: raven 8

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu ter opravi diplomski izpit.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Univerze, fakultete, umetniške akademije.

Prihajajoči dogodek

18. 02. 2020

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane