Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o specializaciji (po visokošolski izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Specializacija po visoki strokovni izobrazbi
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Specialistično izobraževanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 9
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Tretja stopnja

Diploma o specializaciji (po visokošolski izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7

SOK 9

EOK 7

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom.

Pridobila se je do 30. 9. 1997 v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89).