Ime kvalifikacije Diploma o specializaciji (po visokošolski izobrazbi); primerljiva z EOK ravnijo 7Dodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Specializacija po visoki strokovni izobrazbi
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Specialistično izobraževanje
Raven kvalifikacije

SOK 9
EOK 7
Tretja stopnja

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom.

Pridobila se je do 30. 9. 1997 v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89).