Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o specializaciji (po višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbi)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Specializacija po višji strokovni oz. višješolski izobrazbi
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Specialistično izobraževanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Diploma o specializaciji (po višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbi)

SOK 7

EOK 6

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom. 

Pridobila se je do 30.9.1997 v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89).