Ime kvalifikacije Diploma o specializaciji (po višji strokovni izobrazbi oz. višješolski izobrazbi)Dodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Specializacija po višji strokovni oz. višješolski izobrazbi
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Specialistično izobraževanje
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti v skladu s študijskim programom. 

Pridobila se je do 30.9.1997 v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89).