Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikacijiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

Vstopni pogoji so določeni v katalogu strokovnih znanj in spretnosti. 

Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 3

Raven EOK

EOK 3

Učni izidi

Znanje: raven 3

Spretnosti: raven 3

Kompetence: raven 3

Ocenjevalci

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 

Pogoji za pridobitev javne listine

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. 

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane