Ime kvalifikacije Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikacijiDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji

Vstopni pogoji so določeni v katalogu strokovnih znanj in spretnosti. 

Raven kvalifikacije

SOK 3
EOK 3

Znanje: raven 3

Spretnosti: raven 3

Kompetence: raven 3

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj [2].

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. 

URL